MARDİN ODALARI/BORSALARI ARTUKLU ÜNİVERSİTE İLE “BÖLGESEL KALKINMA” KONULU YAYIN ÜZERİNE İŞBİRLİĞİ YAPTI

MARDİN ODALARI/BORSALARI ARTUKLU ÜNİVERSİTE İLE “BÖLGESEL KALKINMA” KONULU YAYIN ÜZERİNE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Highslide JS

~~TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında, Mardin’de Üniversite-Sektörler arası işbirliğinin farklı bir örneği sergilendi. Bu maksatla Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile yayın konusunda işbirliği gerçekleştirdi.

İşbirliği çerçevesinde, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ) Örneği” isimli eser, Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası’nın finansal desteğiyle MAÜ Yayınları arasında basıldı.

TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci tarafından hazırlanan çalışma, bir eğitim kurumu olarak MAÜ’nün şehriyle ve bölgesiyle kalkınma odaklı işbirliklerine dair bilgiler içeriyor.

Eser, Ekinci’nin ağırlıklı olarak MAÜ’yü temsilen Akademik Danışmanlığını yaptığı TOBB/TEPAV ve Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsaları ile ve iktisadî nitelikli kuruluşlarla gerçekleştirdiği faaliyetleri içermekle beraber, MAÜ’nün birçok akademisyeninin gerçekleştirdiği benzer faaliyetler de ilave edilerek daha zengin hâle getirilmiştir.

Dünya Bankası'nca yayımlanan bir raporda (The Challenge of Establishing World Class Universities: Dünya Çapında Üniversiteler Kurmanın Zorluğu) yer alan “gelişmekte olan ülke (GOÜ) üniversitelerinin, yüksek meblağlı bütçe tahsisleriyle dünya çapında üniversite olma hedefi yerine kaynaklarını, bilgilerini ve birikimlerini bulundukları bölgelerin kalkınmasına sarf etmelerinin daha doğru olduğu” şeklindeki tekliften hareketle hazırlanan eser, her ülkedeki üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkı sağlamalarının; bulundukları bölgelerde mevcut olan ziraat, sanayi ve hizmet sektörleri ile kuracakları bağlarla mümkün olacağı düşüncesine odaklanıyor.

Eserde, eğitim kurumu olarak bir üniversitenin; diğer Üniversiteler, Odalar/Borsalar, Kamu Kurumları, Kalkınma Kurumları, Sektörel Kurumlar ve Meslekî Kuruluşlar ile ilgi derecesine göre şu altı başlıkta gerçekleştireceği faaliyetler ile Dünya Bankası raporunun da işaret ettiği ‘bölgesel kalkınma odaklı kurum’ hâline gelmesinin mümkün olduğuna işaret ediliyor: 1) Eğitim Programları-Sunumlar; 2) Bilgi Destekleri; 3) Saha Çalışmaları-Araştırmalar; 4) İstatistikler-İktisadî Panoramalar; 5) Projeler; 6) Sosyo-Kültürel Faaliyetler.

Bu açıdan bakıldığında eserde, Dünya Bankası raporuna yapılan atıf çerçevesinde, bir gelişmekte olan ülke Üniversitesi olarak, hatta kuruluş itibariyle genç bir üniversite olarak, dahası bir sosyal bilimler üniversitesi şeklinde organize edilen MAÜ’nün söz konusu faaliyetler çerçevesinde beşerî kaynağını ve bilgi birikimini bulunduğu şehrin ve çevresinin kalkınmasına sarf etmeye çalıştığı somut faaliyetler üzerinden ortaya konuyor.

MAÜ özelinde hazırlanan bu eserde Ekinci, birtakım eksikliklere rağmen, altı başlıkta gerçekleştirilen faaliyetlerin bir bütün olarak ‘model uygulama’ niteliği elde ettiğini ortaya koyuyor. Bu çerçevede Ekinci, MAÜ tarafından 2014-2019 döneminde icra edilen faaliyetlerin tamamının başka kurumlar tarafından da uygulanabilme özelliğine sahip olduğunu belirterek “her üniversite, bu uygulamaları kendi yapısına uygun şekilde dizayn ederek hayata geçirebilir” dedi.

Eserin temel hazırlanma maksadını “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modelini tanıtmak ve uygulama alanını genişleterek ilgi duyan kesimler ve kurumlar tarafından da hayata geçirilebilmesini sağlayabilmek” şeklinde özetleyen Ekinci, nihaî maksadın ise “modelin farklı versiyonlarla uygulanması suretiyle kişilerin/kurumların bölgesel kalkınmaya katkı seviyesini yükseltebilmek” olduğunu sözlerine ilave etti

 


Tarih : 21.02.2019 / Yer :
Hit : 188