MARDİN ODA/BORSA-ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMASI

MARDİN ODA/BORSA-ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMASI

Highslide JS
TOBB/TEPAV tarafından 2014 yılından itibaren yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında, Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları (Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası), Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile işbirliği yaparak Mardin MARBUILDS’17 Fuarına ilişkin bir saha çalışması gerçekleştirdi. Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin koordinasyonuyla ve İktisat Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen bu araştırma, Mardin İli ve İlçeleri Odalarının/Borsalarının Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile ortak çalışması niteliğindedir. Mardin’de 08-12 Kasım 2017 tarihlerinde Mardin Movapark Fuar Alanı’nda düzenlenen 2.Mardin Yapı Grubu, İnşaat ve Tadilat Fuarı (MARBUILDS’17) katılımcı firmalarıyla gerçekleştirilen bu saha çalışması ile temelde bu Fuarın katılımcı firmalar açısından nasıl değerlendirildiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak elde edilen sonuçlar; ilgili kişiler, kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılarak Fuarın daha da iyileştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 22’si Mardin’den, 12’i Mardin dışından (Batman, Elazığ, Mersin, Nevşehir, İstanbul) olmak üzere toplamda 34 Fuar katılımcısı firma ile, yüzyüze anket usülüyle gerçekleştirilen araştırmada şu 10 (on) ana soruya cevap bulunmaya çalışıldı. 1) Bu fuara kaçıncı defa katılıyorsunuz? 2) Bu fuara katılım amacınız nedir? 3) Bu fuarda sergilediğiniz ürünler nelerdir? 4) Bu fuardan beklentileriniz nelerdi, bunlar karşılandı mı? 5) Bu fuara daha önce katıldıysanız ne tür faydaları oldu? 6) Bu fuarda herhangi bir yurt içi ticarî bağlantı sağlayabildiniz mi? 7) Bu fuarda ne tür yurt içi ticarî bağlantılar sağladınız? 8) Bu fuarda herhangi bir yurtçi ticarî bağlantı sağlayabildiniz mi? 9) Bu fuarda ne tür yurt dışı ticarî bağlantılar sağladınız? 10) Bu fuar süresince herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Anket kapsamında verilen cevaplar harmanlandı ve genel durum tespiti yapılarak değerlendirmeye tâbi tutuldu. Araştırma ile ortaya çıkan sonuçların ve ilgili tekliflerin bir kısmı şöyledir: • Anket yapılan 34 firmanın 22’si (%65) Mardin’den, 12’si (%35) Mardin dışından katılmıştır. Bu firmalardan 22’si (%65) ilk defa, diğerleri ikinci kez katılmıştır. Bu yönü itibariyle Fuara belli ölçüde de olsa ilgi olduğu anlaşılmaktadır. • Fuara temel katılım amaçları, “Reklam ve tanıtım yapmak, Daha geniş bir kitleye satış yapabilmek, Ürün kalitesine dair bilgi vermek, Yeni bayilikler verebilmek, Sektör firmalarıyla bilgi alışverişinde bulunmak” şeklinde belirtilmiştir. • Fuarda sergilenen ürünlerden bir kısmı şöyledir: Ofis mobilyası, Ev mobilyası, Beyaz eşya, Soba, Mikro klima, Isıtma-soğutma sistemleri, Enerji sistemleri, Elektrikli el aletleri, Jeneratör, Kompresör, Kalorifer kazanı, Kombi, Asansör, Delici, Kırıcı, Mardin taşı, İç-dış boya, Yazılım entegreli donanım, Doğalgaz hizmetleri, PVC kapı-pencere sistemleri, Döşeme-kaplama malzemeleri, İnşaat hizmetleri, Konaklama hizmetleri, Gayrimenkul pazarlama/kiralama/satış hizmetleri. • Firmalar, Fuardan beklentilerinin belli ölçüde de olsa karşılandığını dile getirmiştir. Bu çerçevede, “hizmetlerinin tanıtımını yapma hedeflerine kısmen ulaştıklarını” dile getirenler olduğu gibi “yeni bayilikler verme hususunda kısmî başarılar elde ettiklerini” ifade edenler de olmuştur. Dahası, “ulaşamadıkları kesimlere erişebilme hedeflerini gerçekleştirdiklerini” belirtenler de olmuştur. Bu arada yurtiçi-dışı ticarî bağlantı sağladıklarını not eden firmalar da olmuştur. • Öte yandan, kimi firmalar, “Fuara yeterli ilginin olmadığını, beklentilerinin daha fazla ziyaretçinin olması” yönünde olduğunu belirtmiştir. • Daha önce katılan firmalar, genelde bu Fuarın ilkinin kendilerine fayda sağladığını ifade etmiştir. Bu kapsamda firmalar, “Ürünlerimizin kalitesine dair bilgi vermede başarılı olduk, Daha fazla bayiye ve kuruma ulaştık, Markamızın tanınırlığını artırdık, Satışlarımızı artırdık, Sektörümüze dair yeni ürünler hakkında bilgi edindik vb.” demişlerdir. • Firmaların %62’si Fuarda yurt içi ticarî bağlantı sağlayabildiğini belirtmiştir. Öte yandan, yurt dışı ticarî bağlantı gerçekleştirdiğini ifade eden firma oranı %9’dur. Bağlantı sağlanan tek ülke ise Irak olarak belirtilmiştir. • Öte yandan firmalar, Fuar süresince birçok sorunla karşılaştığını belirtmiştir. Nitekim firmalar, “Organizasyonel sıkıntılarla karşılaştıklarını, Fuara ilişkin altyapı sorunları olduğunu, Fuar alanının Mardin şehir merkezinden çok uzakta olduğunu, Şehir içindeki trafik sorunu dolayısıyla ulaşımda zorluklar yaşadıklarını vb.” ifade etmişlerdir. • Ayrıca firmalar, “Fuar mekanına dair sıkıntılar yaşadık fakat bunun geçici olmasını diliyoruz” diyerek “Mardin’de güzel bir fuar alanı açılmasını ümit ediyoruz” şeklinde beklentilerini de ilave etmişlerdir. Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları; başta üyelerine olmak üzere, ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna karşı sorumluluklarının bir gereği olarak, Mardin Artuklu Üniversitesi ve benzeri kurumlarla işbirliği yaparak şehre ilişkin tespitler, değerlendirmeler ve iktisat politika teklifleri içeren bu tür saha çalışmalarının sürdürüleceğini dile getirdi.12.11.2017

Tarih : 28.11.2017 08:47:11 / Yer :
Hit : 338