MÜŞTEREK PROJE EKİBİ 3.TOPLANTISI YAPILDI

MÜŞTEREK PROJE EKİBİ 3.TOPLANTISI YAPILDI

Highslide JS

MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ

ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET PROJELERİNE YOĞUNLAŞIYOR

Mardin İli/İlçeleri Odalarının/Borsalarının, ilgi alanları dahilinde çeşitli projeler hazırlamak ve yürütmek maksadıyla oluşturduğu Müşterek Proje Ekibi, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Oda/Borsa üyelerine yönelik çalışmalara ve projelere dair müzakerelerde bulunuldu.

3 Temmuz 2018’de Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılan toplantının katılımcıları şunlardı: KTB Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Ekip Koordinatörü Metin Sert, NTB Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik, NTSO Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, NTSO Sicil Memuru Nuh Özmen, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Dört oturumda gerçekleştirilen toplantıda şu hususlar ele alındı:

  1. Münferit mevcut projeler ve yeni ortak projeler,
  2. Uygulamalı pazar araştırma faaliyetleri,
  3. Sektörel raporlar ve istatistikler,
  4. Genel Değerlendirme

İlk oturumda Odalar/Borsalar, münferiden yürüttükleri projelerden bahsettiler ve tecrübelerini paylaştılar. KTB; Bulgur-Makarna sektörü üzerine yürüttüğü UR-GE projesinden, AB-Merkezî Finans İhale Birimi bağlantılı projesinden ve Selanik Ticaret Odası ile işbirliği içinde yürütmeyi planladığı Fuar Fizibilite Etüdü’nden bahsetti. NTB ve NTSO; DİKA ile yürütmeyi planladıkları Stratejik Plan Projelerine dair bilgiler aktardılar.

Odalar/Borsalar, bireysel olarak yürüttüğü/yürüteceği projelere ilaveten özellikle üyelere yönelik olmak üzere müşterek biçimde hayata geçirilmesi muhtemel projelere ilişkin müzakerelerde de bulundu. Bu kapsamda, Mardin’in uluslararası ticaret kapasitesini harekete geçirici hususlarda proje hazırlığı için mutabakat sağlandı.

İkinci oturumda, proje ekibinin Akademik Danışmanı Ekinci, üyelere yönelik müşterek proje hazırlıkları kapsamında katılımcılarla web siteleri üzerinden bilgi paylaşımında bulundu. Bu amaçla, özellikle Ekonomi Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan şu desteklere ilişkin bilgiler aktardı:

  • Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği,
  • E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği,
  • Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği.

 

Proje ekibi, ilk aşamada üyelere yönelik olmak üzere, söz konusu desteklere dair bilgilendirmelerde bulunmak için mutabakata vardı. Bilahare, üyeleri somut olarak bu faaliyetleri icraya sevk edici içerikte ortak projeler hazırlanması ve yürütülmesi kararlaştırıldı.

Üçüncü oturumda Odaların/Borsaların, MAÜ’nün beşerî kaynağından istifade ederek hazırlamayı planladığı araştırmalar ve raporlar ele alındı. Bu kapsamda, ilgi derecelerine göre MAÜ akademisyenlerinden ve öğrencilerinden lojistik sağlayarak çeşitli sektörel raporlar ve istatistik dosyaları hazırlanması hususunda fikir birliğine varıldı. İlk etapta bulgur ve tekstil sektörlerine ilişkin raporlar hazırlanması kararlaştırıldı.

Toplantının son kısmında genel nitelikli değerlendirmeler yapıldı. Bu oturuma NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, Muhasebe Müdürü İhsan Öz ve NTB Genel Sekreteri Abdullah Dal da katıldı. Katılımcılar bu toplantıların, Odaların/Borsaların kurumsal kapasitesine ve bölgesel kalkınmaya olumlu etkilerinin olduğuna dikkat çekerek, istikrarlı biçimde devamına dair iyi niyet beyanında bulundu.

 


Tarih : 5.07.2018 / Yer :
Hit : 475