11.MARDİN ODALARI/BORSALARI YENİ BİR MÜŞTEREK TOPLANTIDA BİR ARADA

11.MARDİN ODALARI/BORSALARI YENİ BİR MÜŞTEREK TOPLANTIDA BİR ARADA

Highslide JS

~~TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında Mardin’de gerçekleştirilen yerel kalkınma faaliyetlerine tüm Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen müşterek toplantılar serisiyle devam ediliyor. Bu çerçevede Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, XI.Müşterek Oda/Borsa Toplantısını Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

28 Aralık 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan şu isimler katıldı: Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Ramazanoğlu, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gümar Budak; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Dündar, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; TOBB/TEPAV, Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Mardin Odalarının/Borsalarının İyi Uygulama Örnekleri, Medyada Görünürlük, Üye Memnuniyet Araştırmaları, Kalkınma Ajansı Ziyareti, MAÜ-Oda/Borsa Araştırma Raporlarının Kurumlara Sunumu, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibi, Mardin İktisadî İstatistikleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Odaları/Borsaları Akreditasyon Kıyaslama Çalıştayı, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri, Akademik Danışmanlık Dönem Aksiyon Planı.

Toplantıda, ‘Üye Memnuniyet Araştırmaları’ ile elde edilen veriler masaya yatırıldı. Bu çerçevede, 2018 ve sonraki dönemlerde Üye memnuniyetini artırma hususunda alınabilecek tedbirlere dair müzakereler gerçekleştirildi. Üyelerle yakın temasın önemine vurguda bulunulan toplantıda, daha yoğun biçimde hem fizikî hem de sanal (e-posta, telefon) irtibat sağlanması gereğine dikkat çekildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile kurulan irtibat derecesinin artırılması hususunda mutabakat sağlandı. Yeni dönemde DİKA ile özellikle proje işbirlikleri artırılacak.

MAÜ-Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları işbirliğiyle, MAÜ İİBF İktisat Bölümü öğrencileri tarafından, 08-12 Kasım 2017 tarihlerinde Mardin Movapark Fuar Alanı’nda düzenlenen 2.Mardin Yapı Grubu, İnşaat ve Tadilat Fuarı (MARBUILDS’17) katılımcı firmalarıyla gerçekleştirilen saha çalışmalarından elde edilen verilerin analizi ile hazırlanan raporlar ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Bu çerçevede hazırlanan ‘Fuar Raporu’ ve ‘Mardin’in İmar ve İnşaat Raporu’, belli bir ziyaret programı dahilinde Valilik, Belediye Başkanlıkları ve ilgili Meslekî Kuruluşlarla paylaşılacak.

Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin işlerliği artırılacak. Bu çerçevede, Üyelerin projelerine de danışmanlık desteği verilecek.

Periyodik olarak hazırlanan ve kurumsal web sitelerinde yayınlanan Mardin İktisadî İstatistikleri dosyası, 2018 yılı başında da oluşturularak kamuoyuna ve ilgililerin hizmetine sunulacak.

İlki 13 Mart 2017’de Diyarbakır’da düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Odaları/Borsaları Akreditasyon Kıyaslama Çalıştayı’nın ikincisinin, Mardin’de Odaların/Borsaların ev sahipliğinde yapılması planlanıyor. Buna ilişkin ön hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Genel nitelikli müzakerelerle tamamlanan programda, XII.Müşterek Toplantının 2018 Mart’ında Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.28.12.2017


Tarih : 31.12.2017 / Yer :
Hit : 330