SÜVEYŞ KANALINI TRANSIT GEÇEN VE AKABE LIMANINA YÖNELEN GEMILERE UYGULANAN TEŞVIKLER HAKKINDA

SÜVEYŞ KANALINI TRANSIT GEÇEN VE AKABE LIMANINA YÖNELEN GEMILERE UYGULANAN TEŞVIKLER HAKKINDA

İlgi: Dışişleri Bakanlığı'nın 17.04.2018 tarihli ve 4314608-150.05-2018/13721028sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ürdün Büyükelçiliği'nden alınan Nota'da, Gümrük ve Ticaret Bakam Sayın Bülent Tüfenkçi ile Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi Ismail Rifaie arasında 6 Mart 2018 tarihinde bir toplantının gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bu toplantıya atıfla, Sayın Bakan Tüfenkçi'nin isteği üzerine aşağıda kayıtlı hususlar hakkında bilgi verilmektedir.

Söz konusu Nota'da, Mısır makamları tarafından Süveyş Kanalını transit geçen ve Akabe Limanında bulunan kuru yük gemilerine, gezinti gemilerine ve konteyner gemilere uygulanan Kanal transit ücretlerinde %50 indirimi sağlayan anlaşmayı yenilemeyi kabul ettiği belirtilmekte, söz konusu indirimin sadece Ürdün bayrağını taşıyan gemilere değil aynı zamanda Akabe limanında bulunan tüm gemilere uygulanacağı bildirilmekte; buna ek olarak Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dahilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi ( Arab Bridge Maritime Company)' ne ait gemilere verilen başka teşviklerin de olabileceği, ancak, buna ilişkin bilgilerin anılan şirketten sağlanabileceği kaydedilmektedir.

Ürdün Büyükelçiliğinden alınan Nota, birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler” başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları” bölümünde yer almaktadır.

ÜYELERE DUYURULUR.

 


Tarih : 14.05.2018 / Yer :
Hit : 370