TAKLİT VE TAHŞİŞ EDİLMİŞ ÜRÜNLER HAKKINDA DUYURU

TAKLİT VE TAHŞİŞ EDİLMİŞ ÜRÜNLER HAKKINDA DUYURU

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 03.04.2018 tarih ve 0332/5477 sayılı yazısı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 23.03.2018 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusuna istinaden, ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüldüğü, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgilerin Bakanlık internet sitesinde, (https://www.tarim.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/…/Ifsa.pdf) kamuoyunun bilgisine sunulduğu bildirilmektedir.


Tarih : 10.04.2018 / Yer :
Hit : 459