KOBİ Bilgi Sitesi Hakkınd Üyelerimize Duyuru

KOBİ Bilgi Sitesi Hakkınd Üyelerimize Duyuru

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile yerli ve yabancı yatırımların artırılması hedefine yönelik olarak 2001 yılında kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından,kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla, internet ortamında tek elden organize edilecek bir site kurulması gerekli görülmüştü. Bu çerçevede, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde çalışmalar yürütülmüş ve KOBİ Bilgi Sitesi (www.kobi.org.tr) ilgili kurum/kuruluşların katkıları ile 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Genelge ile Birliğimiz bünyesinde kurulmuştu. Kurulduğu günden bu yana yüzbinlerce ziyaretçiye hizmet veren, KOBİ'lerin kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmesi, ürün veya hizmet üretmesi, pazarlaması, desteklere erişimi ve nihayet kapanış aşamasına kadar tüm konularda rehberlik eden ve ihtiyaç duydukları bir çok bilgiyi bir arada sunan KOBİ Bilgi Sitesinin artık günümüz itibariyle hem teknolojik hem de içerik bakımından güncellenmesi ve zenginleştirilmesi konusunda, yenilenme çalışmalarına başlıyoruz .Bu noktada sizlerin de görüşleri sitenin geliştirilmesi açısından çok önemli.Bu doğrultuda KOBİ Bilgi Sitesi hakkında görüş ve önerilerinizi almak üzere www.kobi.org.tr adresi altında bir beklenti anketi uygulamasına başladık. Sizi , ülkemiz KOBİ’lerine hizmet edecek bu site için görüşlerinizi ve önerilerinizi vermeye davet ediyorum.KOBİ Bilgi Sitesinde yer alan anketi 18/07/2017 tarihine kadar doldurarak , bu çalışmaya katkılarınızı bekliyorum.Beklenti anketinin sizler tarafından doldurularak Birliğimize iletilmesi ile elde edilecek bilgiler , yeni yapısı oluşturulacak olan KOBİ Bilgi Sitesinin üyelerimize güncel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için önemli bir kaynak oluşturacağına inanıyorum. Bu kapsamda çalışmalarımıza kaynak oluşturacak olan beklenti anketini üyelerinize duyurmanızı ve üyelerinizin bu analize katkı vermelerini sağlamanızı rica ediyor , destekleriniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımla , M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Başkan

Tarih : 18.04.2017 07:14:35 / Yer :
Hit : 619