AKADEMİK DANIŞMANLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

15) GSYIH 12.12.14